Страхування фінансових ризиків

Сьогодні умови ведення бізнесу в рамках жорсткої конкуренції та ринкових коливань постійно супроводжуються тими чи іншими ризиками.

Приватне акціонерне товариство "Страхова Фінансова Група « Глєбов і партнери» пропонує підприємствам всіх форм власності захист від наступних ризиків:

-         Втрати вкладень в цінні папери;

-         Невиконання (неналежного виконання) контрагентом страхувальника своїх зобов’язань за укладеними між ними договорами (угодами, контрактами);

-         Невиконання умов лізингу, що укладені між страхувальником та контрагентом;

 

Дані ризики, як правило, виникають внаслідок:

-         Банкрутства кредитної установи, емітента цінних паперів

-         Порушення контрагентом термінів постачання, не поставки або недопоставки продукції (товарів), порушення термінів виконання робіт (послуг).

-         Відмова від оплати (прострочення оплати) замовлених та отриманих від страхувальника контрагентом продукції (товарів, робіт, послуг) в наслідок стихійних лих, банкрутства контрагента, протиправних дій третіх осіб.

-         Прострочення графіку сплати лізингових платежів в наслідок неплатоспроможності, банкрутства ліквідації,   контрагента.

 

Страхова сума по даному виду страхування встановлюється по взаємній домовленості сторін.

 

Страховий тариф встановлюється у % від страхової суми, і може коливатись  в межах від 2% до 8% в залежності від виду фінансового ризику.

 

                      

 

Якщо Ви бажаєте отримати більш детальну інформацію з інтересуючуого вас виду, консультацію та відповіді на Ваші запити можна отримати у наших менеджерів зі страхування: тел./факс: (+38) (044) 223-31-26, 223-31-27, 251-71-20.