Від нещасних випадків

(Ліцензія Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серія АВ № 546927) з 30.08. 07 безстрокова

Даний вид страхування є добровільним і регулюється Правилами Страховика.

Основною метою страхування, по даному виду, є компенсація втраченого доходу або додаткових витрат, у зв'язку з нещасним випадком в побуті або на виробництві, який привів до таких подій:

  • встановлення застрахованій особі первинної інвалідності І, ІІ або ІІІ групи;
  • тимчасової втрати працездатності застрахованою особою;
  • смерті застрахованої особи.

Страхувальником виступає роботодавець або приватна особа.

Застрахованими особами можуть бути члени трудового колективу або приватні особи віком до 75 років.

Страхова сума по кожній застрахованій особі встановлюється, за погодженням сторін, у розмірі від 500,00 грн. до 100 000,00 грн.

Страхувальник може призначати Вигодонабувача і міняти список застрахованих осіб.